ZAHTJEV ZA VIŠE INFORMACIJA


Informacije podnosioca zahteva

Grad
Broj telefona
Email adresa

Zašto
Američki
Univerzitet
u Bosni i Hercegovini

* 27 edukacionih programa na dodiplomskom, magistarskom i doktorskom nivou

* Online učenje i ispiti u najsavremenijim učionicama opremljenim tehnologijom.

* Diploma priznata u Americi, Europi i Turskoj.

* Karijerno-orijentisan američki obrazovni sistem.

AKREDITACIJE


Naš univerzitet i našu diplomu priznaju Vijeće za visoko obrazovanje (YÖK).


ACICS (Vijeće za akreditaciju nezavisnih univerziteta i škola)


HEA (Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta)

ČESTO POSTAVLJENIH PITANJA

AUBiH je akreditovan u SAD-u, Bosni i Hercegovini, EU i Turskoj.
Ne. Pošto isti institut nudi nastavu na kampusu, ne postoji razlika naspram diplome koju steknete online. Isti broj predmeta, ciljevi, rigorozno radno opterećenje i profesori se koriste za online kao i tradicionalnu nastavu.
Možete popuniti online obrazac na vrhu web stranice ili pozvati AUBiH studentsku službu na broj 00 387 33 849 700 ili 00 387 35 321 050.
Školarina se zasniva na broju predmetnih sati koje ste uzeli i statusu studenta (diplomski, dodiplomski, itd.). Služba za studentske finansije će vas informisati i pružiti vam detaljnu listu naknada za svaki program ili predmet u kojem ste upisani.

ALUMNI

Ljetna škola engleskog jezika

Završite svoje pripremno obrazovanje na engleskom jeziku u najsavremenijoj učionici, brzo i precizno.

Kursevi:

Nivo 1 Početnik
Nivo 2 Srednji
Nivo 3 Napredan
Nivo 4 Profesionalan
Nivo 5 Poslovni / Menadžment